Fyrsidig bearbetningsfixtur med hydrauliska cylindrar och positioner för uppspänning av detaljer

För att produktionsprocessen ska hålla hög precision under bearbetningen och bli exakt och säker så krävs det fixturer som har stabilitet. Med er produktkännedom som utgångspunkt skapar vi en behovsanpassad lösning som ger er en effektiv och lönsam produktion i många år framöver.

Vi har bland annat konstruerat:

  • Fräsfixturer
  • Bearbetningsfixturer
  • Monteringsfixturer
  • Kontrollfixturer
  • Robosvetsfixturer och manuella svetsfixturer
  • Hydrauliska fixturer

Förutom ritningar och beställningsunderlag så kan vi även leverera en färdigbyggd fysisk fixtur.

Vid utveckling och konstruktion av fixturer går vi igenom följande steg:

Krav och behov

Första steget är att förstå kraven och behoven för det specifika projektet. Analysera de geometriska egenskaperna i arbetsstycket, de bearbetnings- eller monteringsoperationer som krävs, och de krav som gäller för precision, kvalitet och produktionshastighet.

Design

Ta hänsyn till hur arbetsstycket ska hållas, positioneras och stabiliseras.

Val av material

Vilket material ska fixturen tillverkas av beror på belastningskrav, korrosionsbeständighet och kostnad. Det är viktigt att välja material med bra kvalitet så att man säkerställer att de är hållbara, stabila och tillförlitliga under lång tid.

Beräkningar

Vi gör analyser för att man ska vara säker på att fixturen är tillräckligt stark och stabil för att klara av den belastning som den kommer att utsättas för under bearbetningsprocessen eller monteringsprocessen.

Designutveckling

Efter att ha genomfört beräkningarna utvecklas designen för fixturen där man tar hänsyn till komponenter som spännare, kilar, skruvar och hydrauliska enheter som kan användas för att justera fixturer.

Prototyper och tester

Vi skapar prototyper av fixturer för att testa deras funktionalitet och effektivitet. Det gör det möjligt för oss att hitta och åtgärda ev problem eller förbättringsområden i designen.

Dokumentation

Slutligen dokumenterar vi allt för framtida behov.