En kub som illustrerar precision

Håller konstruktionen för det man bygger för?

Beräkningar är en viktig del av konstruktionsarbetet som hjälper till att säkerställa att maskiner och komponenter är säkra, hållbara, effektiva och ekonomiska att producera.

Vi kan testa, simulera och utföra beräkningar på konstruktioner för att testa hållfasthet och hur de klarar olika belastningar vilket ger en bild av hur länge maskinen håller och förutsäga hur olika faktorer kommer att påverka dess prestanda. Det kan vi göra både på befintliga och nya konstruktioner.

Beräkningar är viktiga för att vi ska kunna bedöma följande faktorer:

Säkerhet

Säkerhet är högsta prioritet. Genom att göra noggranna beräkningar kan vi bedöma och säkerställa att en maskin eller komponent är byggd för att hantera påfrestningar och belastningar den kommer att utsättas för under drift. Detta minimerar risken för olyckor och skador.

Hållbarhet och livslängd

Maskiner och konstruktioner måste vara hållbara och kunna fungera under en längre tidsperiod. Med hjälp av beräkningar går det att förutsäga hur länge en maskin eller komponent förväntas fungera innan man måste göra underhåll eller ersättas.

Optimera prestanda

Beräkningar används för att optimera prestanda och gör att man kan minimera energiförbrukning, maximera effektivitet och uppfylla specifika prestandakrav.

Val av material

Att välja rätt material är avgörande för att uppfylla kraven i en maskinkonstruktion. Med hjälp av beräkningar kan man bestämma vilka material som är bäst lämpade med hänsyn till hållfasthet, vikt, korrosionsbeständighet och andra egenskaper.

Ekonomi

Beräkningar kan hjälpa till att minimera material- och produktionskostnader genom att optimera konstruktionen. Detta innebär att man undviker överdimensionering och därmed inte slösar med material.

Tillverkningsprecision

Beräkningar är avgörande för att få en bild av vilka mått och toleranser som måste uppfyllasunder tillverkningsprocessen. Detta säkerställer att maskinen är korrekt tillverkad och fungerar på det sätt den är avsedd för.

Regelverk

Inom vissa branscher finns det strikta regler och normer som måste följas. Beräkningar används för att säkerställa att konstruktionen uppfyller de regler som finns.

Riskhantering

Genom att utföra beräkningar kan vi identifiera potentiella risker och svagheter i en konstruktion innan den implementeras. Detta möjliggör förbättringar och minimerar risker.