Futuristisk användargränssnitt

Många väljer idag att automatisera sin produktion för att behålla konkurrenskraft.

I samråd med dig som kund får vi förståelse för hur din nuvarande produktionsprocess ser ut så att vi ska kunna hitta de områden där automatisering är lämplig. Vår uppgift är sedan att hitta effektiva lösningar som avlastar personalen och skapar jämna produktionsflöden. Vad har du för mål med automatiseringen? Är det till exempel att öka kvaliteten, förbättra effektiviteten, minska arbetskraftskostnaderna eller nå andra specifika resultat? Kunskap om dina mål är avgörande för att vi ska kunna utforma en lösning som uppfyller dina krav. MFAB arbetar bland annat med följande:

 • automation med robot
 • automation i monteringslinjer
 • automation för specialmaskiner
 • automation med portalrobotar
 • övrig automation

Med oss som partner kan vi hjälpa dig med:

 • Kravanalys och målformulering - mål med automationen, hur ska maskinen fungera
 • Teknisk rådgivning - utvärdering och val av lämplig automationsteknik som exempelvis robotar, PLC (Programmable Logic Controllers), CNC-maskiner (Computer Numerical Control), sensorer
 • System Design och layout - utforma systemlayout för maskinen, placering av maskiner, robotar, transportörer och andra komponenter. Tekniska ritningar och scheman
 • Maskinutformning - finns det maskiner sedan tidigare så behöver automationslösningar integreras smidigt med befintliga system
 • Programmering och styrning - implementera styrningsprogram för att styra maskinrörelse, funktioner och interaktion med andra system
 • Integration av sensorer och visionssystem.
 • Testning och validering - säkerställa att systemet fungerar korrekt innan maskinen sätts i drift.

Vi skapar layout så att ni får en smidig produktionslinje som minimerar väntetider, flaskhalsar och olycksrisker.