RigiMill från Modig Machine Tool

Modig RigiMill är en 5-axlig vertikalfräs i två utförande ”Moving Gantry” och ”Moving Table”. Arbetet med RigiMill maskinerna inleddes 2015.

Med olika spindelkonfigurationer uppnår RigiMill spånavlägsningshastigheter på upp till 55 kubiktum/min (0,9 liter/min) i titan och 1 200 kubiktum/min (19,7 liter/min) i aluminium.

Läs mer om RigiMill MG på modig.se

Läs mer om RigiMill MT på modig.se